Zásady ochrany osobných údajov | Andiamo GROUP
  • Slovenčina
  • English

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov, pri procese vystavovania vernostnej karty Food Card. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné pre účely spracovania vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie a využitie vašich osobných údajov na účely marketingu a prieskumu trhu je možné len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom môžu byť vaše údaje poskytnuté na účely uvedené vyššie tretej osobe. Váš súhlas potvrdzujete vyplnením a podpísaním formulára.

Andiamo, s. r. o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základne Vami udeleného súhlasu na nasledovné účely: (a) zasielanie newslettra s informačnými materiálmi, pozvánkami na podujatia, informáciami o službách, dennom menu a akciách siete reštaurácií Andiamo Group a súvisiaci prieskum trhu; (b) organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží; (c) spracovanie žiadostí a podnetov.

Andiamo, s. r. o. môže spracúvať vo svojich informačných systémoch nasledovné osobné údaje: (a) oslovenie, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt  (b) údaje získané na základe využívania služieb sieti reštaurácií Andiamo Group.

Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani prenášané do tretích krajín.

Spoločnosť Andiamo, s. r. o. zodpovedá ako prevádzkovateľ za bezpečnosť osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a za ich spracovanie v súlade s právnymi predpismi.

Andiamo, s. r. o. ako prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť spoločnostiam, patriacim do siete reštaurácií Andiamo Group, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený. Aktuálny zoznam spoločností patriacich do siete Andiamo Group:

Andiamo, s. r. o. so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 45 895 546

Bottega, s. r. o. so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 45 926 409

Andiamo Trattoria, s. r. o. so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 50 352 920

Andiamo Gelato, s. r. o. so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 50 186 418

Vicolo, s. r. o. so sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 44 230 524

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu: Andiamo, s. r. o., Marketingové oddelenie, Komenského 11/A, 040 01 Košice alebo e-mailom na marketing@andiamopizza.sk

 

Uisťujeme Vás, že Vaše kontaktné údaje využijeme iba na komunikáciu ohľadom našich noviniek, denného menu, služieb a akcií. Informácie nepredávame ani neprenajímame tretím osobám.